Wapenveldestraat 90
2573 BL Den Haag
tel. 070-7854397

Zwrot z podatku dla osób zameldowanych 35 €
Rozliczenie z hipoteką 45 €
 Rozliczenie M-biljet, C-biljet 40 €
Rozliczenie partnerów bez hipoteki 70 €
Rozliczenie partnerów z hipoteką 80 €
   
Wystąpienie o zaliczkowy zwrot z podatku (VA) 30 €
Dofinansowanie do ubezpieczenia  dla osób zameldowanych 30 €
Dofinansowanie dla osób niezameldowanych 40 €
Dofinansowanie do mieszkania 30 €
Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny 30 €
Załatwienie całego zasiłku rodzinnego 100 €
Dodatek do dziecka (KGB) 30 €
Złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych dla osób zameldowanych 60 €
Dofinansowanie do żłobka 30 €
   
Złożenie wniosku o ubezpieczenie zdrowotne 30 €
Złożenie wniosku o ubezpieczenie samochodowe 30 €
Złożenie wniosku o zasiłek socjalny 60 €
Internetowe zgłoszenie na mieszkanie socjalne (z gminy) 30 €
Zamknięcie dofinansowania 10 €
Umówienie spotkania o SOFI numer 10 €
Wystapienie o formularz PDU 10 €
Wystapienie o transfer zasilkow dla bezrobotnych do Polski 20 €
Sporządzenie pisma do urzędu 20 €
Spotkania poza biurem od 60 €
Tłumaczenie korespondencji, porady, formularze itp. od 10 €
Wykonanie telefonu od 10 €
DiGID 15 €

Telefon:
tel. 0707854397
mob. 0622569407

Email:
email@email

Formularz kontaktowy:
Wypełnij formularz kontaktowy